Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelser for brug

Betingelser for køb hos Dansk Plakatmuseum
1 Formål.
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Dansk Plakatmuseum, (“vi” eller “os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Dansk Plakatmuseum udbyder gennem denne site.

2 Arbejdssted

Elsebeth Aasted Schanz
Leder af Dansk Plakatmuseum
Museumsinspektør og redaktør, Ph.d.
Den Gamle By
Viborgvej 2
DK-8000 Århus C.
Tel + 45 86 12 31 88 Dir + 45 41 85 07 83
eaa@dengamleby.dk

Arkiv:

Adresse:
Ludvig Feilbergsvej 7
8230 Åbyhøj
86153345
plakat@dengamleby.dk

4. Gældende ret
Dansk ret skal være gældende for alle handler, herunder (og ikke begrænset til) alle kontraktforhold og andre forhold, der opstår i forbindelse med sådanne handler. Du og vi underkaster os hver især de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med en handel.
Nærværende aftales virkning. Når du tilmelder dig Dansk Plakatmuseums tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og den aftale bekræfter du på ny, hver gang du bruger Dansk Plakatmuseums tjenester.

5 Typer af bestilling og betaling
Typer af handler.
DANSK PLAKATMUSEUM On-Line sælger direkte fra vores museumsbutik på Internettet:
Det er online handler, som DANSK PLAKATMUSEUM udfører, og hvor du køber de pågældende varer eller tjenester fra DANSK PLAKATMUSEUM selv.

6. Særlige betingelser.
Den resterende del af nærværende aftale er inddelt i fire afsnit:
Du forpligter dig til at oplyse dig DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, du bliver bedt om. Du skal sikre, at A du er fuldt berettiget til at bruge kortet både på det tidspunkt, hvor du skriver de nærmere oplysninger på DANSK PLAKATMUSEUM, og når du forsøger at bruge det, og B, at der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække alle debiteringer, der er påført i løbet af dine aktiviteter på DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester. Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du underrette DANSK PLAKATMUSEUM om de rigtige oplysninger.

7. Diskretion.
Vi videregiver kun kontaktoplysninger, som du har registreret hos os, til parterne i de handler (som fx DANSK PLAKATMUSEUM Handelspartnere), som du deltager i, for at gøre den pågældende handel nemmere eller for at undersøge den, eller til tredjeparter og DANSK PLAKATMUSEUM Handelspartnere under de omstændigheder, der er beskrevet i vores Beskyttelse af personoplysninger. For at kunne stille en service til rådighed, der tilgodeser vore medlemmers behov, kan vi indsamle personoplysninger vedrørende populariteten og brugen af de forskellige DANSK PLAKATMUSEUM tjenester, som vi tilbyder. DANSK PLAKATMUSEUM kan endvidere anvende cookies til at give den erfaring, du har gjort med DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester, et personligt præg, herunder også gemme din adgangskode, som anført nærmere under beskyttelse af personoplysninger, hvortil der tilvejebringes et link i henhold til paragraf 3.4. Medmindre andet er aftalt med DANSK PLAKATMUSEUM, erklærer du dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer, hvortil der er adgang fra DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester, eller som du får oplyst fra DANSK PLAKATMUSEUM eller et andet medlem (herunder, og ikke begrænset til, brug af medlemmers e-mail adresser til spam eller chikanerier) ud over til at indgå og afslutte handler gennem DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester.

8. Beskyttelse af personoplysninger.
Beskyttelse af personoplysninger udgør en del af nærværende aftale, og ved at erklære dig indforstået med disse betingelser og vilkår, giver du endvidere dit samtykke til den måde, vi kan behandle dine personlige oplysninger på, i aftalen. DANSK PLAKATMUSEUM vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at DANSK PLAKATMUSEUM kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis enten vi får pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

9. Misbrug af DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester.
DANSK PLAKATMUSEUM forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et medlems konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

10. Betaling.
Moms. Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (i de tilfælde, hvor der skal opkræves moms). DANSK PLAKATMUSEUM kan helt efter eget skøn erklære sig indforstået med at modtage betalinger excl. moms fra firmaer inden for EU, der ikke er hjemmehørende i Danmark på betingelse af, at der gives fyldestgørende dokumentation for momsnummer eller bopæl.

11 Ansvar og almindelige betingelser.
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester ejes af DANSK PLAKATMUSEUM eller DANSK PLAKATMUSEUMs associerede samarbejdspartnere.

12 Aftalen i sin helhed.
Nærværende aftale omfatter tillige vores Beskyttelse af Personoplysninger. Tilsammen indeholder de hele den aftale og forståelse, der er mellem parterne i forbindelse med nærværende aftales indhold, og erstatter (i relation til dette indhold) alle tidligere aftaler, bestemmelser, erklæringer og forståelser, med undtagelse af enhver form for svig eller urigtige anbringender fra nogen af parterne. Vi fraskriver os derfor enhver indeståelse og garantierklæring i relation til denne aftales indhold, hvad enten de er lovbestemte eller fastsat på anden vis, i den udstrækning det er muligt i henhold til lovgivningen. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelser skal følgende rangorden være gældende: (1) nærværende aftale, (2) Beskyttelse af Personoplysninger og (3) DANSK PLAKATMUSEUM Handelspartner Servicestandarderne.

13. Følgeskader.
Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selv om et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af DANSK PLAKATMUSEUM, eller DANSK PLAKATMUSEUM var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

14. Force majeure.
DANSK PLAKATMUSEUM er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som DANSK PLAKATMUSEUM ikke er herre over.

15. Ugyldighed.
Såfremt en af bestemmelserne i nærværende aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldig eller for ikke at være retskraftig, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.

16. Beskyttelse af personoplysninger
I DANSK PLAKATMUSEUM tror vi fuldt og fast på, at det er rigtigt at beskytte kundernes privatliv. I denne erklæring har vi beskrevet den fortrolighedspraksis, der gælder www.danskplakatmuseum.dk og her forklarer vi:
· Hvilke identificerbare personoplysninger, der kan indsamles om dig (eller andre)
· Oplysninger om os
· Hvordan oplysningerne anvendes
· Hvem der kan gøres bekendt med oplysningerne
· Hvilke valgmuligheder du har med hensyn til indsamling, anvendelse og videregivelse af oplysningerne
· Hvilke sikkerhedsprocedurer der er til at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af oplysninger, som hører under den pågældende site

Hvis du har nogen spørgsmål eller er i tvivl om noget vedrørende denne erklæring, skal du henvende dig til DANSK PLAKATMUSEUMs afdeling for kundeservice.

17. Hvilke oplysninger indsamler vi og finder frem til, og hvad gør vi med disse oplysninger?
På vores registreringsformular bliver du bedt om at give os oplysninger om, hvordan du ønsker at blive faktureret og om, hvortil der kan rettes henvendelse (som fx navn, e-mail adresse og kreditkortnummer) for at du kan sælge. Selv om du kan vælge ikke at ville give visse oplysninger, vil det kunne begrænse din brug af nogle af de særlige funktioner, som vi har på vores site. Faktureringsoplysningerne bruges især til at kontrollere, om du kan registreres og blive faktureret for de produkter og tjenester, som du køber af DANSK PLAKATMUSEUM. Husk, at det er gratis at blive registreret. Vi bruger også de oplysninger, som vi får fra dig ved registreringen, til vort bogholderi og til eventuelt at komme i kontakt med dig (for eksempel for at besvare dine spørgsmål, eller i forbindelse med andre kundeserviceanliggender). DANSK PLAKATMUSEUM kan bruge oplysningerne fra din registrering til at sende dig oplysninger om vort firma og de ydelser, vi tilbyder. Du kan når som helst fravælge at modtage e-mails fra DANSK PLAKATMUSEUM, se afsnittet nedenfor om fravælgelsespolitik.

18. Andre oplysninger, som du giver os:
E-mails, der sendes til DANSK PLAKATMUSEUM, kan blive brugt til formål, hvor personer anbefaler et produkt på vores site, men vil blive trukket tilbage efter anmodning, se afsnittet nedenfor om sletning/deaktivering.

Hvis du tilmelder dig til at modtage nyhedsbreve eller andre oplysninger fra os via e-mail, vil DANSK PLAKATMUSEUM bruge den e-mail adresse, som du opgiver til os til at sende disse breve eller oplysninger til dig. Du kan når som helst fravælge fremover at modtage sådanne nyhedsbreve fra DANSK PLAKATMUSEUM, se afsnittet nedenfor om fravælgelsespolitik.

19. Dataansvarlig:
De indsamlede oplysninger registreres i en database, der fysisk befinder sig hos vores web-administrator ArtDe.dk men det er DANSK PLAKATMUSEUM.dk der er dataansvarlig, hvorfor alle henvendelser vedrørende dine oplysninger skal rettes til DANSK PLAKATMUSEUM.dk på Kundeservice.

2. Videregivelse af oplysninger:
Vi hverken sælger, lejer ud, videregiver, handler med eller forærer personlige oplysninger om vores kunder ud over som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

20. Ændringer i DANSK PLAKATMUSEUMs virksomhed
Hvis alle de aktiver, som DANSK PLAKATMUSEUM anvender til at drive sin virksomhed (eller den væsentligste del af dem), slettes alle brugeroplysninger som vi ligger inde med således at de ikke overgives til eventuel trediepart.

21. Sikkerhed
DANSK PLAKATMUSEUM er forpligtet til at tage sig af sikkerheden omkring kundeoplysningerne, og vi har sikkerheds-procedurer til at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af oplysninger, som DANSK PLAKATMUSEUM administrerer. Vi anvender en sikker Stronghold server med kryptering, der gør brug af den seneste teknologi og secure sockets layer (SSL) teknologi til overførsel af kreditkortoplysninger. DANSK PLAKATMUSEUM har endvidere et digital-certifikat, der er attesteret af Verisign. Hvis du ikke har en sikker browser eller ikke ønsker at sende kreditkortoplysninger over websiten med en sikker browser, er du frit stillet med hensyn til at åbne en konto pr. fax eller telefon.
Derudover har vi sikkerhedsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af vores kundedatabase, og adgangen til denne database er begrænset internt. Det er imidlertid stadig vigtigt, at du beskytter dig mod uberettiget adgang til din konto ved at hemmeligholde din adgangskode og forlade DANSK PLAKATMUSEUMs site, når ikke du bruger den.

22. Ændring eller opdatering af dine personoplysinger
DANSK PLAKATMUSEUM giver følgende valgmuligheder for at ændre og opdatere oplysninger, som du tidligere har givet os:
· Du kan sende en e-mail til Kundeservice: plakat@dengamleby.dk
· Du kan sende en skrivelse til os til postadresse du finder på forsiden af denne hjemmeside.
· Du kan ringe til os på følgende telefonnummer: +45 86153345. Anmodninger om ændringer vil blive foretaget inden for 10 arbejdsdage efter anmodningen.

23. Henvendelser til DANSK PLAKATMUSEUM
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med nærværende erklæring om beskyttelse af personoplysninger, praksis for denne site, eller når du handler med DANSK PLAKATMUSEUM, kan du henvende dig til DANSK PLAKATMUSEUM Kundeservice. Du kan også bruge denne adresse, hvis du ønsker at bede DANSK PLAKATMUSEUM om en udskrift af de personoplysninger, som vi har om dig, eller en beskrivelse af disse oplysninger.

Dansk Plakatmuseum
Ludvig Feilbergsvej 7
8230 Åbyhøj
Telefon: 86153345
E-Mail: plakat@dengamleby.dk

24. Links til tredjeparts sites
Vores site indeholder links til andre sites. DANSK PLAKATMUSEUM er ikke ansvarlig for, hvilken fortrolighedspolitik disse web-sider har, eller for indholdet deraf.

 

Fragt og returnering

Afhængig af bestillingens vægt og størrelse tillægges hver enkelt ordre passende fragtomkostning udover den faktuelle udgift ved køb af produkter. Denne forsendelsesomkostning følger Post Nords prispolitik og revideres løbende med Post Nords ændringer.
Varen sendes i udgangspunktet som brev/maxibrev, hvorfor der ikke er nogen stregkode eller mulighed for tracking af varen.

Dansk Plakatmuseum afsender bestillingerne med Post Nord hver tirsdag, onsdag og fredag (ulige uger) og hver mandag, onsdag og fredag (lige uger). Forsendelser internt i Danmark forventes at tage op til 5 hverdage efter, at vi har indleveret det på posthuset jf. Post Nords til dato gældende leveringstid. 

Hvis varen beskadiges eller går tabt under transporten, er Dansk Plakatmuseum erstatningsansvarlig. Du skal dog meddele problemet til Kundeservice, plakat@dengamleby.dk eller +86153345, inden for 14 dage. Hvis varen beskadiges eller går tabt såfremt du ønsker at returnerer den, er du selv erstatningsansvarlig.

Varer der er købt via denne webshop vil, med meget få undtagelser, blive behandlet senest to hverdage efter at ordren er afgivet.

Normal ekspeditionstid er 3-10 hverdage, regnet fra første hverdag hvor den placerede ordre er registreret. Ved ordrens afsendelse modtager du en mail. Forsendelsestiden afhænger herefter af Post Nord, der leverer din bestilling.
Dette gælder kun for ordrer inden for Danmark. Leveringstid til udlandet forventes at være længere afhængigt af det pågældende lands postservices.

Ifølge fortrydelsesretten kan vi oplyse at kunden har 14 dages fortrydelsesret at regne fra modtagelse af købt produkt.

Information om private oplysninger

Beskyttelse af personoplysninger.

Oplysninger givet til Dansk Plakatmuseum forbliver et anliggende mellem
Dansk Plakatmuseum og Dem som bruger. Vi vil aldrig overdrage fortrolige oplysninger til trediepart.
Beskyttelse af personoplysninger udgør en del af nærværende aftale, læs under “Betingelse for brug” og ved at erklære dig indforstået med disse betingelser og vilkår, giver du endvidere dit samtykke til den måde, vi kan behandle dine personlige oplysninger på, i aftalen.
DANSK PLAKATMUSEUM vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at DANSK PLAKATMUSEUM kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis enten vi får pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

Misbrug af DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester.
DANSK PLAKATMUSEUM forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et medlems konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig DANSK PLAKATMUSEUMs tjenester på ny uden vores forudgående samtykke